Norsk Engelsk    
 
- løsninger for fremføring av bredbåndsnett -
PROSJEKTER

Ishavslink 2008

Fiberutbyggingen i Finnmark i 2008 er et eksempel på hvordan et stort prosjekt ble løst på veldig kort tid. Dette er en av de lengste stamfiberstrekningene i landet og i alle fall den som er utbygd på kortest mulig tid.

 

Vi leverte rør til gigantoppdraget med å grave ned fiber fra Kautokeino til Varangerfjorden i 2008. 540 km fiberrør ble produsert i den lengden entreprenøren Svein Thomassen AS ønsket for å få en mest effektiv prosess med graving, pløying og legging av rør langs RV93, RV92 og E6 i Finnmark. Samarbeidet førte til at det formidable prosjektet ble sluttført på under 3 måneder godt innenfor fristen i oktober 2008.


Arges AS // Maurveien 3 - 9514 Alta // Tlf.: (+47) 78 43 10 00 // post@arges.no