Norsk Engelsk    
 
INNOVATIV

Arges AS har nøkkelpersoner med tilsammen over 100 års erfaring i utvikling og produksjon av plastrør til ulike formål. Innen telekom blir vår  trommelutforming brukt i en stor del av Europa. Produksjon av plastrør i flere sjikt som er tilpasset ulike behov  er adaptert av andre produsenter. Måten rør kveiles og settes sammen på er en annen innovasjon som alle produsenter har nærmet seg fordi kundene ser at det gir et bedre resultat. Hos oss er det alltid fokus på utvikling fordi behovene endres og alle løsninger kan forbedres. Vårt mål er å finne løsninger - også der andre gir opp.

 

 

PRODUKTUTVIKLING

.....

 
UTMERKELSER

.....

 
Arges AS // Maurveien 3 - 9514 Alta // Tlf.: (+47) 78 43 10 00 // post@arges.no