Norsk Engelsk    
 
- løsninger for fremføring av bredbåndsnett -
01.03.2016: Patent på antistatisk fôrslange er godkjent
01.03.2016: Patent på antistatisk fôrslange er godkjent

Det er nå endelig klart at Arges AS har fått patent på sin antistatiske fôrslange til bruk i fiskeoppdrettsanlegg. Fôrslangen transporterer statisk elektrisitet ut av slangen via en sektor i slangeveggen og jorder elektrisiteten i omkringliggende sjø. 

         

I vedlagte Nyhetsbrev_01-2016.pdf kan man lese mer om meddelelsen fra Patentstyret. Patentet er inngitt med dato 09.01 2014. Dette betyr at alle kopier som er kommet i etterkant av dette er å betrakte som inngrep i Arges sitt patent. Dette gjelder uansett farge på sektor og hvor mange sektorer det eventuelt er i en slange. Det er verken tillatt å produsere, tilby, selge eller anvende produkter som gjør inngrep i Arges sitt patent. Det er beklagelig at konkurrenter har valgt å kopiere en patentert løsning i stedet for å utvikle sin egen løsning. Arges ser seg dessverre nødt til å følge opp at patentinngrepene opphører i tiden som kommer. 

 Arges AS // Maurveien 3 - 9514 Alta // Tlf.: (+47) 78 43 10 00 // post@arges.no