Norsk Engelsk    
 
- løsninger for fremføring av bredbåndsnett -
14.08 2015: Arbeidstilsynet pålegger antistatiske fôrslanger
14.08 2015: Arbeidstilsynet pålegger antistatiske fôrslanger

Arbeidstilsynet har i brev av 03.07 2015 pålagt alle eksisterende norske oppdrettsanlegg å bytte ut konvensjonelle fôrslanger med antistatiske fôrslanger. Dette gjøres for at næringen skal oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som er i takt med utviklingen i samfunnet. Pålegget retter seg både mot oppdrettsanlegg og leverandører til næringen. Arbeidstilsynet forventer at byttingen er utført så snart som mulig og senest innen 1. september 2016. 

 

Pålegget er gitt med hjemmel i formålsparagrafen i Arbeidsmiljøloven (§ 1-1 a) samt maskinforskriften. Standarden for HMS skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. Den patentsøkte Arges Fôrslange har vært på markedet siden mars 2014 og er allerede levert til de fleste oppdrettsanlegg i Norge. Slangen eliminerer statisk elektristet og gir en rekke andre bruksmessige forbedringer i forhold til konvensjonelle slanger. Arges AS er å treffe på Akva Nor messen i Trondheim i uke 34 sammen med partner Ahlsell (D-365). 

 

Kopi av brevet fra Arbeidstilsynet finnes herArges AS // Maurveien 3 - 9514 Alta // Tlf.: (+47) 78 43 10 00 // post@arges.no